Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Tämä Privacy Policy on osa Palvelun Käyttöehtoja . Samoja termejä on käytetty tässä Privacy Policy:ssä kuin Käyttöehdoissa.

Tässä Privacy Policy:ssä kerrotaan mitä tietoa ja henkilötietoja kerätään Palvelua käytettäessä.

Palvelun ylläpidossa sekä antamiesi henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä noudatamme henkilötietolakia sekä muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä.

1 MITEN KERÄÄMME TIETOJA

Voimme kerätä sekä tallentaa seuraavia henkilötietoja:

Sähköpostiosoite, käyttäjän nimimerkki, salasana, nimi, osoite, puhelinnumero, yrityksen nimi, Y-tunnus, yrityksen kuvaus, ammatillinen koulutus, ja tiedot jotka tarvitaan Käyttäjän tunnistamiseen.

2 MITEN KÄYTÄMME TIETOJA

Käytämme henkilötietoja vain Palvelun tuottamiseen kuten:

 • Käyttäjän tunnistamiseen palvelun yhteydessä
 • Työntekijän yhteystietojen tarjoaminen Työn Tilaajalle ja Työn Tilaajan yhteystietojen tarjoaminen Työntekijälle Palvelun toteuttamiseksi
 • Laskutus
 • Tarvittaessa ottaaksemme Käyttäjään yhteyttä Palvelua käytettäessä
 • Palvelujen sekä järjestelmien testauksessa sekä kehityksessä
 • Hallinnointi tehtävissä

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ellei laki tai oikeudenmääräys tähän velvoita, mutta varaamme oikeuden paljastaa tällaiset tiedot Dooxen palvelun tarjoajille ja asiantuntijoillemme sisältäen kirjanpidon, tilintarkastuksen sekä lakiasiantuntijat. Dooxe voi jakaa tietoja tytär- ja sisaryhtiöilleen henkilötietolakia noudattaen.

Dooxe tallentaa tiedot jotka Käyttäjä on toimittanut Palvelun kautta tai muuten ilmoittanut tällä internet sivulla niin pitkään, kuin Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun. Käyttäjän lopettaessa Palvelun käytön Käyttäjän henkilötiedot säilytetään tämän jälkeen kaksi vuotta voidaksemme vastata Käyttäjän mahdollisiin kysymyksin ja tiedusteluihin. Tämän jälkeen tuhoamme kaikki Käyttäjän henkilötiedot järjestelmistämme pois lukien ne tiedot, jotka olemme lain mukaan velvollisia säilyttämään.

3 EVÄSTEET (“COOKIES”)

Evästeitä (“cookies”) käytetään Käyttäjän tunnistamiseksi internet palvelussa. Evästeiden käyttö on yleistä internetissä. Evästeet ovat ohjelmisto teknologia joka auttaa internet palvelun selailua ja muokkaamaan internet palvelun sivut Käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjän tietoja tallennetaan evästeeseen, jotta voidaan välttää toistuva palveluun kirjautuminen Palvelua käytettäessä. Käyttäjä voi asettaa internet selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään.

4 MONITOROINTI

Dooxe ei tarkoituksellisesti monitoroi Käyttäjien lähettämiä tai vastaanottamia henkilökohtaisia viestejä tai sähköposteja, ellei näin ole vaadittu laissa tai oikeuden määräyksessä. Dooxe varaa oikeuden monitoroida järjestelmiään sekä välineitä jotka voivat sisältää Käyttäjän tietoja taatakseen järjestelmien optimaalisen toimivuuden.

5 TARKASTUKSEN OIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriimme. Tämän voi tehdä Palvelun käyttäjäsivuilla tai ottamalla yhteyttä Dooxeen.

6 KÄYTTÄJÄN TIETOJEN TURVALLISUUS

Dooxe toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään Käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

7 PALVELUN SIIRTO, FUUSIO TAI KAUPPA

Mikäli Dooxe myydään tai fuusioidaan kolmannen osapuolen kanssa tai Palvelu siirretään kolmannelle osapuolelle, Dooxe varaa oikeuden kaikissa näissä tapauksissa siirtää tai osoittaa tiedot jotka Dooxe on kerännyt Käyttäjiltä osaksi tapahtuvaa fuusiota, kauppaa, myyntiä, siirtoa tai muuta hallinnoinnin muutosta.

8 PRIVACY POLICY:N MUUTOKSET JA PÄIVITYKSET

Privacy Policy:a voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta Käyttäjälle ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä “viimeinen päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy Privacy Policy:n ja tulevat muutokset.

9 VOIMAANTULOPÄIVÄMÄÄRÄ, PÄIVITYKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ

Dooxe Oy Privacy Policy:n voimaantulopäivä 26 marraskuu 2008

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Dooxe Oy
Y-tunnus 2199788-2
PL 738
00101 Helsinki
Finland

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Teemu Piirainen

Yhteystiedot:
Dooxe Oy / Teemu Piirainen
PL 738
00101 Helsinki
Finland

Sähköposti:
etunimi@dooxe.com

3. Rekisterin nimi

Dooxe -palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Palvelu on kuluttajille ja yrityksille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttämiseksi kuluttajan tai yrityksen edustajan on rekisteröidyttävä. Rekisteröityessään käyttäjä määrittää itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa palvelun tuottamisessa.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat Dooxe Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään palvelun toteuttamiseen, ylläpitoon ja hoitoon. Palvelun toteuttamisessa Dooxe Oy voi käyttää kolmansia osapuolia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Käyttäjätunnukset, sähköpostiosoite sekä muut tunnistautumistiedot
 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero
 • Yrityskäyttäjän kyseessä ollessa yleiset yrityksen toimintaan liittyvät tiedot, kuten yrityksen nimi, Y-tunnus, perustamisvuosi, toimiala, henkilöstön määrä, yrityksen kuvaus, kotisivu, logo, teksti referenssit sekä kuvalliset referenssit
 • Käyttäjän lähettämät työilmoitukset sisältäen teksti kuvauksen sekä mahdolliset valokuvat
 • Käyttäjän lähettämät työtarjoukset
 • Käyttäjän lähettämät kommentit keskustelupalstalla
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Toisten käyttäjien antamat arvostelut käyttäjästä

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Käyttäjän rekisteröityessä ja myöhemmin mahdollisesti antamat tiedot sekä toisten käyttäjien antamat arviot sekä kommentit.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta eikä siirretä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan Palvelun ylläpitäjällä on käyttöoikeus rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteaminen

Käyttäjä voi tarkistaa rekisterissä olevat tiedot suoraan palvelusta omalla henkilökohtaisella sivulla .

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Käyttäjä voi päivittää omat tietonsa suoraan palvelussa omalla henkilökohtaisella sivulla .